Je volgt je passie, zet je daar voor de volle 100% in en dan wordt de bedrijfsvoering bruut verstoord:

Een hack (en een Datalek). De gegevens zijn niet meer toegankelijk!

Laat het zo ver niet komen

Je denkt te voldoen aan de verplichte administratie van de AVG. Je denkt dat jouw leveranciers en de Cloud onze risico’s zouden beperken en problemen zouden oplossen… Maar wat gebeurt er achter en in die wolken?

Een korte opsomming van recente datalekken, die heel dichtbij voorkwamen:

25 februari: United Consumers stuurt mailketting met gegevens naar duizenden klanten

24 februari: Gegevens van 80.000 Transavia-passagiers gestolen

21 februari: Namen en locatiegegevens gebruikers StukTV-app Het Jachtseizoen gelekt

21 februari: ‘Bijna tienduizend Nederlanders getroffen door hack bij hotelketen MGM’

19 februari: Mogelijk inloggegevens gelekt bij hack op internetbedrijf Yourhosting

7 februari: IND stuurt Brexit-brief naar verkeerde adressen, ‘ook datalek bij excuusbrief’

 

Met nog vers in het geheugen de voorbeelden van pittige datalekken/hack bij Medisch Centrum Leeuwarden en gemeente Zutphen(Citrix) en Universiteit Maastricht wordt het misschien tijd voor en andere (serieuze) aanpak en voorbereiding?

 

Nog los van de publiciteit, reputatieschade, mogelijke boetes en/of dwangsommen! Wat te denken van:

 • Hoe technisch herstellen?
 • Wanneer is alles weer op orde?
 • Wie helpen je daarbij?
 • Wat kost dat allemaal?
 • Zijn deze kosten te dragen?
 • Is de aansprakelijkheidsverzekering ook berekend op Cyber incidenten?
 • Is er een serieuze kans op een faillissement?
 • Welke omzet gaat er verloren?
 • Hoe verdien je het vertrouwen weer terug?

Wil je weten wat en hoe die aanpak en voorbereiding er uit kan zien? De mogelijkheden:

 • Het maandelijks telefonisch spreekuur
 • Een afspraak
 • De (zelfhulp) aanpak AVG Verantwoorden en in control.

 Met als doel een degelijke en realistische aanpak:

Samen zoeken naar de zwakke plekken binnen jouw organisatie?

Of maar (blijven) hopen dat het jou niet overkomt?