De voorwaarden zijn:

De digitale versie van de aanpak “AVG Verantwoorden en in Control”
Ons aanbod: 33% voordeel op de aanschafprijs (€ 50) , of 1 uur consultancy