Informatiebronnen

Veel informatie is beschikbaar. Je hoeft dus niet het wiel opnieuw uit te vinden.

Om je wat op weg te helpen navolgend wat wegwijzers naar handige bronnen van informatie.

Wetten en richtlijnen

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid (VIR 2007)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022141/2007-07-01

* Definitie informatiebeveiliging – Artikel 1
* Definitie Informatiesysteem – Artikel 1
* Reikwijdte – Artikel 2
* Definitie IB beleid – Artikel 3
* Definitie Verantwoordelijkheden lijnmanagement – Artikel 4

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Best practices en ontwerprichtlijnen

Informatiebeveiliging ISO/NEN
Centrum voor informatiebeveiliging en privacybescherming

Cyber security meldingen/alerts

Nieuwssite: Security.nl
Nationale Helpdesk voor vragen/meldingen over fraude
Alert Online Allemaal veilig digitaal

Contactgegevens

N. van Es Management en Advies

Norman van Es

Telefoon: +31(0)6 5336 4808

E-mail: nvanes@managementenadvies.com

Stuur een bericht (in de Privacyverklaring staat wat wij met de persoonsgegevens doen)

13 + 11 =