Informatiebronnen

Veel informatie is beschikbaar. Je hoeft dus niet het wiel opnieuw uit te vinden.

Om je wat op weg te helpen navolgend wat wegwijzers naar handige bronnen van informatie.

Wetten en richtlijnen

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid (VIR 2007)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022141/2007-07-01

* Definitie informatiebeveiliging – Artikel 1
* Definitie Informatiesysteem – Artikel 1
* Reikwijdte – Artikel 2
* Definitie IB beleid – Artikel 3
* Definitie Verantwoordelijkheden lijnmanagement – Artikel 4

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Best practices en ontwerprichtlijnen

Informatiebeveiliging ISO/NEN
Centrum voor informatiebeveiliging en privacybescherming

Cyber security meldingen/alerts

Nieuwssite: Security.nl
Nationale Helpdesk voor vragen/meldingen over fraude
Alert Online Allemaal veilig digitaal
ESET Alles over online veiligheid op één plek
De bibliotheek voor de bestrijding van digitale criminaliteit
Snel Geleerd, Slim Online Word slimmer dan je oplichters

 

Contactgegevens

N. van Es  Management & Advies
Gevestigd in 1991
KvK 28053868

B.T.W.-id NL001134167B74

Norman van Es

Telefoon: +31(0)6 5336 4808

E-mail: nvanes@managementenadvies.com

Stuur een bericht (in de Privacyverklaring staat wat wij met de persoonsgegevens doen)