Privacy beleid N. van Es Management & Advies

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van N. van Es Management & Advies. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen.

N. van Es Management & Advies conformeert zich aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om de belangen van Betrokkenen te beschermen.

Artikel 2: Verzamelde gegevens

N. van Es Management & Advies verwerkt je persoonsgegevens met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover je diensten van N. van Es Management & Advies afneemt en als je een leverancier, partner of zakelijk netwerkcontact van ons bent.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Afhandeling van je vragen of het verloop daarvan.
  • Het toesturen van White papers, uitnodigingen voor workshops/masterclasses, e.d.
  • Het actief onderhouden van de onderlinge relatie.
  • Het verlenen en factureren van onze diensten.
  • Verstrekking van gegevens aan derden, indien daartoe een wettelijke grondslag voor is.

Ten slotte leggen wij informatie vast over het gebruik van onze website, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Onder het vastleggen van informatie over je gebruik van onze website wordt het volgende verstaan en worden de volgende gegevens door ons verwerkt: de door jou bezochte pagina’s, de tijd die je op verschillende onderdelen van de website heeft doorgebracht, het internetadres van de website waar je vandaan komt en de pagina’s die je heeft bezocht.

Wij zullen, de ons toevertrouwde persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht.

Artikel 3: Cookies

Zie onze Cookie policy.

Artikel 4: Inzage en correctie

Je mag de gegevens die N. van Es Management & Advies over jou heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren.

Je hebt het recht N. van Es Management & Advies te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen, N. van Es Management & Advies zal op dit verzoek binnen vier weken ingaan en reageren. De gegevens zullen worden verwijderd, tenzij er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

Artikel 5: Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van N. van Es Management & Advies, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Artikel 6: Doorgifte naar landen buiten de EU

Gegevens worden opgeslagen binnen EU grenzen. Onze provider heeft, net als wij, passende maatregelen genomen om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd en beschikken over ISO 27001- en NEN 7510 certificering.

Artikel 7: Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Alphen aan den Rijn, 17 januari 2018